Do udziału w IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który odbędzie się w dniach 7-8 marca 2024 r. w Katowicach otrzymał zaproszenie Pan dr n. o zdr. Jarosław Madowicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Na agendę IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – organizowanego przez Grupę PTWP SA, wydawcę m.in. magazynu i portalu Rynek Zdrowia – złoży się kilkadziesiąt sesji dotyczących zarówno wyzwań terapeutycznych, stojących przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowych, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. Poruszone zostaną także tematy związane z deficytami kadrowymi czy wynagrodzeniami pracowników ochrony zdrowia.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych weźmie udział jako prelegent w sesji, która odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r., godz. 15.00-16.00 – Ubezpieczenia szpitali. Zarządzanie ryzykiem – Od kryzysu do kryzysu. Jak minimalizować ryzyko w ochronie zdrowia. Jak przygotować placówki na niepewne jutro?

Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Pełna informacja o konferencji jest dostępna pod adresem organizatorów: https://www.hccongress.pl/2024/pl/