CSIRT – Centrum e-Zdrowia wchodzący w skład Zespołu Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia w związku z informacjami o zwiększonej aktywności cyberprzestępców wskazuje na konieczność zachowania bezpieczeństwa i ostrożność wobec aktualnych cyberzagrożeń. Dodatkowo przekazał treść proponowanych zaleceń ukierunkowanych na zasady cyberhigieny w zakresie:

  • podstawowych zasad bezpiecznego przeglądania korespondencji elektronicznej;
  • zasad tworzenia silnych haseł;
  • ochrony przed atakami DDoS.

Zespół CSIRT Centrum e-Zdrowia, realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, wspiera Operatorów Usług Kluczowych w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zadania te realizuje we współpracy z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, a w szczególności z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez Centrum e-Zdrowia w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach Sektora Zdrowia uznanych za Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w rozumieniu Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ustawa k.s.c.).

Informacja o sposobie kontaktu z Zespołem CSIRT Centrum e-Zdrowia jest dostępny pod adresem: https://cez.gov.pl/pl/zespol-cyberbezpieczenstwa

W celu minimalizacji potencjalnego ryzyka incydentu Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zachęca do stosowania przygotowanych przez Centrum e-Zdrowia ww. zaleceń zarówno podczas realizacji zadań zawodowych jak i prywatnych.

POBIERZ -> Zasady tworzenia silnych haseł Zalecenia Centrum e-Zdrowia – Podstawowe zasady bezpiecznego przeglądania korespondencji elektronicznej

POBIERZ -> Zalecenia Centrum e-Zdrowia – Zasady tworzenia silnych haseł

POBIERZ -> Zalecenia Centrum e-Zdrowia – Ochrona przed atakami DDOS