Na wniosek Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM) Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego dokonało zmiany składu Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). W skład Rady ds. SWD PRM wszedł Pan dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap – Krajowy Ekspert ds. Ratownictwa Medycznego przy PTRM.

Nowy przedstawiciel PTRM zastąpił dotychczasowego członka Rady ds. SWD PRM z ramienia PTRM Pana mgr Ireneusza Szafrańca – Prezesa Elekta PTRM.

Radę ds. SWD PRM powołał zarządzeniem Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

W skład Rady ds. SWD PRM wchodzą:

 • Pan Kamil Kolczyński – Przewodniczący i Sekretarz Rady ds. SWD PRM – Koordynator Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM;
 • Pan Michał Borowczyk – przedstawiciel Związku Zawodowego Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • Pan Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
 • Pan Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Maciej Depczyński – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;
 • Pan Piotr Dymon – przedstawiciel Polskiej Rady Ratowników Medycznych;
 • Pani Marta Foryś – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Marcin Gadacz – Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Grzegorz Gałuszka – Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Grzegorz Jakubowski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 • Pan Arkadiusz Jarecki – przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
 • Pani Anna Karman – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
 • Pan Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
 • Pan Michał Kucap – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych;
 • Pan Kamil Lenartowicz – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
 • Pan Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 • Pan Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 • Pan Krzysztof Mitura – SP ZOZ „RM – Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego,
 • Pan Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;
 • Pan Klaudiusz Nadolny – przedstawiciel Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Pan Łukasz Hudzik – przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 • Pan Łukasz Pach – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Jakub Pelczar – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • Pan Marcin Podgórski – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania;
 • Pan Jarosław Poziemski – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
 • Pan Łukasz Rosiński – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 • Pan Jakub Stańczyk – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Ryszard Szypulewski – SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Przemysław Śmigielski – przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 • Pani Urszula Telicka – Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pani Sylwia Twórzewska-Sołek – Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Jakub Bonawentura Wakuluk – przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu;
 • Pan Rafał Waligóra – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Pani Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
 • Pan Ireneusz Wiktorzak – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Paweł Wnuk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa
  Medycznego;
 • Pan Karol Wojtczak – Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;
 • Pan Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Do zadań Rady ds. SWD PRM należy w szczególności:

 • uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowych funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących w SWD PRM;
 • opiniowanie opisu projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM;
 • zatwierdzenie projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM;
 • opiniowanie przygotowanych projektów scenariuszy testowych nowych funkcjonalności w SWD PRM;
 • testowanie nowych funkcjonalności przed wdrożeniem oraz zgłaszanie uwag pod ich kątem;
 • rekomendacja wdrożenia produkcyjnego nowych, bądź modyfikacji istniejących funkcjonalności w SWD PRM;
 • uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez KCMRM mających na celu opracowanie rekomendacji i założeń do kierunku i zakresu szkoleń, które będą organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM;
 • przedstawienie podsumowania prac związanych z wprowadzeniem modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM.

Rada ds. SWD PRM obraduje na posiedzeniach. Miejsce posiedzenia każdorazowo zostanie wyznaczone przez Przewodniczącego Rady ds. SWD PRM, a w razie jego nieobecności przez
Zastępcę Przewodniczącego Rady ds. SWD PRM.

Rada ds. SWD PRM może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie telekonferencji lub wideokonferencji. Rada ds. SWD PRM może powoływać zespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.

Rada ds. SWD PRM podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady ds. SWD PRM. Posiedzenia Rady ds. SWD PRM są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady ds. SWD PRM. Protokół podpisują Przewodniczący Rady ds. SWD PRM, a w razie jego nieobecności jego Zastępca oraz Sekretarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *