Codziennie na ulicach miast, w domach, zakładach pracy, przychodniach i wielu innych miejscach ratownicy medyczni wykonują medyczne czynności ratunkowe. Oprócz tego udzielają świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych. Dużą cześć swoich obowiązków wykonują samodzielnie, ponosząc za to bezpośrednią odpowiedzialność. Obok tego wszystkiego powstają regulacje prawne dotyczące zawodu ratownika medycznego. Ponadto wydawane są zalecenia, standardy czy algorytmy dotyczące różnych czynności czy stanów chorobowych.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych stara się uczestniczyć w większości projektów. Niestety, niektóre są tworzone i wprowadzane bez jakichkolwiek konsultacji. Dodatkowo spotykamy się z przypadkami roszczeń pacjentów czy ich rodzin wobec naszej grupy zawodowej. W takich sytuacjach ratownicy medyczni nie mają merytorycznego wsparcia. Jedynym wyjściem i ochroną naszego zawodu jest powołanie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz korporacji zawodowej. Słyszymy ze strony resortu zdrowia, że prace trwają. Nikt nie wie jakim rezultatem się zakończą i kiedy?

W związku z tym, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wystąpiło do Ministra Zdrowia z inicjatywą, by powołał w Ministerstwie Zdrowia – Zespół ds. ratowników medycznych. Chcielibyśmy, by zespół z udziałem przedstawicieli zawodu ratownika medycznego, pracował i pełnił swoją funkcję do czasu powstania samorządu zawodowego. Warto wspomnieć, że nie mamy dosyć ważnego organu, jakim jest konsultant ds. ratownictwa medycznego. Taki stan rzeczy dyskredytuje ratowników medycznych wobec innych podmiotów a w szczególności wobec innych zawodów medycznych. Stąd nasze Towarzystwo będzie dalej podejmowało działania w kierunku stworzenia ochrony i zapewnienia rozwoju naszej grupie zawodowej.