W odpowiedzi na pismo Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM) w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w doniesieniu do osób, które ukończyły lub ukończą studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego po dniu wejścia w życie ww. ustawy, Ministerstwo Zdrowia (MZ) pomimo wątpliwości wskazanych przez PTRM, podtrzymało stanowisko przedstawione w komunikacie w dniu 4 lipca 2023 roku.

Zgodnie z odpowiedzią MZ osoby, które 22 czerwca 2023 r. (w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych) realizowały kształcenie w
zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz wpisu do rejestru.

Poniżej publikujemy całą odpowiedź MZ.